Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Αρχείο | Επικοινωνία

Πρόεδρος: Ελένη Παπαγιάννη
Αντιπρόεδρος: Χρύσω Κουμπάρου
Γραμματέας: Πάτερ Αντώνης Γωργίου
Ταμίας: Πιερής Ζάρτηλας
Β. Γραμματέας: Στέλλα Καούλλα
Β. Ταμίας: Παρασκευή  Κυριάκου

 

Μέλη:

Τίνα Μιτσίδη     
Σωτηρούλλα Σιαπάνη
Ιουλία Βασούρη                 
Γιάννης Κύζας
Γεωργία Φωκά
Μάρκος Μούζουρου
Γιώργος Στρατής
Ανδέας Κιττιρής
Γιώργος Αναστάση