Ανακοινώσεις | Φωτογραφικό Αρχείο | Επικοινωνία

 1. Αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο των οργανωμένων γονέων και συντονίζει τη δράση των Ομοσπονδιών - Μελών στην αντιμετώπιση και προώθηση κοινών τους προβλημάτων.
 2. Εκπροσωπεί τους οργανωμένους γονείς της Κύπρου όπου προσκληθεί να παραστεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
 3. Ερευνά, μελετά και προωθεί οποιαδήποτε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών της και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.
 4. Συνεργάζεται με την Κυβέρνηση ή οποιεσδήποτε αρχές ή σώματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και συμμετέχει στις δραστηριότητές τους, που προωθούν τους σκοπούς της όπως προβλέπονται στο καταστατικό.
 5. Μελετά την ισχύουσα νομοθεσία, την εκπαιδευτική πολιτική και τα εκπαιδευτικά μέτρα ή προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία και υποβάλλει εισηγήσεις για τροποποίηση ή αντικατάσταση ή θέσπιση νέων, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των παιδιών και της εκπαίδευσης που τους παρέχεται.
 6. Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των σχολείων της Κύπρου.
 7. Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων των Ομοσπονδιών Μελών, στις περιπτώσεις που αυτό θα ζητηθεί από την ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία.
 8. Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις Γονέων και /ή με Οργανώσεις Εκπαιδευτικών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις σχολικές εφορείες, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, για προαγωγή των σκοπών της, όπως προβλέπονται από το καταστατικό της.
 9. Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά όπως προνοείται στο καταστατικό της και τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των σκοπών της.
 10. Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των δραστηριοτήτων της δελτία, φυλλάδια, περιοδικά ή βιβλία.
 11. Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες καθώς και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συνδέσμους - Μέλη της.
 12. Οργανώνει και λειτουργεί κατασκηνωτικούς χώρους στην Κύπρο ή και αναλαμβάνει την αποστολή μαθητών σε κατασκηνωτικούς χώρους στην Ελλάδα ή και αλλού όπου ήθελε καθορίσει προς τούτο η Συνομοσπονδία.
 13. Προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της ή και αναθέτει επ'αμοιβή την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την εκτύπωση και διανομή των διαφόρων εντύπων της.
 14. Διορίζει Εκτελεστικό Γραμματέα για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με όρους που θα καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Διεύθυνση: 18ο Δημοτικό Σχολείο Άγιος Αντώνιος Λεμεσού, 
Μισιαούλη και Καβάζογλου, 
Τ.Τ. 3012, Λεμεσός
Τηλ.: 25578822  Φαξ: 25578811 
----------------------------
Email: [email protected]